Octrooigemachtigde

Wat doet de octrooigemachtigde?

Een octrooigemachtigde doet hoofdzakelijk twee dingen: Octrooiaanvragen opstellen en verdedigen bij de authoriteiten en evaluaties van inbreuk.

Een octrooigemachtigde helpt bij een octrooi aanvragen

Een octrooigemachtigde heeft een een technische of wetenschappelijke universitaire opleiding, en heeft aanvullende juridische studies en examens gedaan. Hierdoor mag hij of zij U mag vertegenwoordigen in de juridische procedures voor het aanvragen van een octrooi, bijvoorbeeld bij het Europees octrooibureau en de Belgische DIE (Dienst Intellectuele Eigendom). Dit betreft onder andere het indienen van de octrooiaanvraag, het antwoorden op bezwaren van de onderzoeker en het voeren van oppositie en beroepsprocedures.

De octrooigemachtigde heeft een grondige kennis van het octrooirecht en is dus optimaal in staat om uw te helpen bij het patenteren (oftewel octrooieren)  van uw uitvinding door middel van een octrooiaanvraag.

De octrooigemachtigde stelt in eerste instantie de octrooiaanvraagtekst op. Een octrooitekst lijkt soms wel een technische publicatie te zijn, maar dit is niet echt corrrect. Een octrooiaanvraag is hoofdzakelijk een juridisch document, een contract tussen de aanvrager en de samenleving. Dit moet vanzelfsprekend met kennis van zaken, zowel technisch en juridisch, opgesteld worden.

Verder vertegenwoordigt de octrooigemachtigde U in de diverse procedures voor de octrooiverlenende instanties. Met een goede aanvraag is het werk immers nog maar half gedaan. Er moeten formaliteiten vervuld worden, en er moet ook inhoudelijk geantwoord worden op vaak terechte bezwaren van de onderzoekers die de octrooiaanvraag moeten beoordelen.

Een octrooigemachtigde evalueert inbreuk

Een belangrijk deel van het dagelijks werk van een octrooigemachtigde is evalueren of een bepaalde technologie een inbreuk zou vormen op octrooirechten. Dit kan zijn in het kader van een studie die voorafgaat aan een productontwikkeling, om zeker te zijn dat er later geen problemen gaan komen. Dit kan ook zijn in het kader van een echte of vermeende inbreuk.

Bij een rechtszaak die betrekking heeft op octrooien, of bij het voorbereiden daarvan, vullen een advocaat en een octrooigemachtigde elkaar, en werken in de praktijk vaak samen aan een zaak.