Gespecialiseerde octrooiadvocaat

Een advocaat is uw algemene juridische raadgever

Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor u. Kortom, hij behartigt uw belangen en is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank.

Een advocaat kan adviseren bij een juridisch probleem, privé of zakelijk, bijvoorbeeld de ondertekening van een contract, een huurgeschil of eenvoudige familieproblemen.

De advocaat mag pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties. In België heeft de advocaat een pleitmonopolie: alleen een advocaat mag voor de rechtbank pleiten.

In principe kunt u met elk probleem terecht bij elke advocaat, maar sommige advocaten behandelen bepaalde soorten recht, en dus sommige soorten zaken, liever dan andere.

Er zijn slechts weinig advocaten die het octrooirecht goed kennen.

Octrooiadvocaat

Octrooien vormen een deel van het rechtsgebied ‘intellectuele eigendom’. Dit omvat naast het octrooirecht ook nog andere mogelijke beschermingsvormen, zoals merken en modellen en auteursrecht. Er zijn een aantal advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het intellectuele eigendomsrecht.

Een dergelijke advocaat staat U vooral bij als U wilt optreden tegen een inbreukpleger, of als iemand U beschuldigt van inbreuk. Ook als U een octrooi van een ander door de rechter wilt laten vernietigen, kunt u bij een advocaat terecht die is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht.

Bij een rechtszaak die betrekking heeft op octrooien, of bij het voorbereiden daarvan, vullen een advocaat en een octrooigemachtigde elkaar, en werken in de praktijk vaak samen aan een zaak.