Octrooigemachtigde of advocaat – wie is uw juridische raadgever bij octrooizaken

Wie helpt U bij vragen rondom octrooien?

Natuurlijk gaan octrooien over techniek, over technische uitvindingen, maar toch zijn octrooien een sterk juridisch getint onderwerp.

Maar hoe je een octrooi krijgt, en wat je er wel en niet mee kunt doen, is een heel ander verhaal. Daarbij komen gespecialiseerde juristen kijken. Immers, door middel van een octrooi krijgt U een alleenrecht voor 20 jaar. Vanzelfsprekend dient het verlenen daarvan, in het belang van de maatschappij, volgens precieze, wettelijke regels te verlopen.

De twee belangrijkste soorten juristen die U in relatie tot octrooien tegenkomt zijn gespecialiseerd octrooiadvocaten en octrooigemachtigden.

Maar wat is nu het verschil tussen beiden?

Om op deze vraag antwoord te geven hebben we deze kleine informatiesite voor U opgezet. Hierop leggen we uit wanneer U bij wie te rade kunt gaan, en wat U van een octrooigemachtigde en een advocaat kunt verwachten.

Let op: ‘octrooi;  is in principe het juiste Nederlandstalige woord. Het word zowel in de Nederlandse als in de Belgische wetgeving gebruikt. Maar ook het internationale woord  ‘patent’ wordt in het Nederlands veel gebruikt, misschien wel meer dan octrooi.

De octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde vertegenwoordigt U bij het aanvragen van octrooien, en legt U uit wanneer U wel of geen inbreuk maakt op een octrooi.

Zie de verdere uitleg op deze pagina.

Patenthuis in Turnhout is een betrouwbare octrooigemachtigde die U graag adviseert omtrent octrooien en hoe zij in uw de strategie van uw bedrijf passen. Kijk ook eens op hun pagina over patent aanvragen in Belgie.

De advocaat

De advocaat is uw algemene juridische raadgever

Zie deze pagina voor meer informatie

Advocaten en octrooigemachtigden kennen over het algemeen heel goed de sterke punten van de andere partij, en zullen normaal gesproken niet aarzelen om op elkaar een beroep te doen in het belang van hun client.

Als U dus een probleem of vraag heeft met betrekking tot octrooien, maakt het in de praktijk niet veel uit bij wie U het eerste te rade gaat.